PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

 

  HÌNH  THỨC :

. TẠI  CỬA  HÀNG :   Tiền mặt  -  Chuyển khoản - Thẻ

. TRỰC  TUYẾNChuyển khoản   
                          
                        .
 VIETINBANK: 1068 7226 5991 - Lam Hoang Duy Tan . 
                        . ACB: 2429 5177 - Lam Hoang Duy Tan . 
                                _________________________________________________________________________

 

 FORM :

. OFFLINE  CASH  -  TRANSFER  - CARD


. ONLINE TRANSFER 

                   
                     . VIETINBANK: 1068 7226 5991 - Lam Hoang Duy Tan .  

                  . ACB: 2429 5177 - Lam Hoang Duy Tan .